Měřící zařízení LPG

MĚŘÍCÍ BLOK LPG CORIO TIGER 400

měřící blok LPG

Měřící blok CORIO TIGER 400 se používá k měření vydaného množství zkapalněného propanu-butanu (LPG) přečerpávaného mezi zásobníky jak stacionárními tak mobilními.

U měřícího bloku je zdrojem průtoku externí čerpadlo umístěné mimo měřící jednotku.

Měřící blok je určen pro instalaci do venkovního prostředí: na úložištích anebo stáčecích stanicích LPG – třída prostředí podle OIML D11 – C (venkovní – stacionární). Blok nesmí být instalován do nebezpečného výbušného prostoru (zóna 0, 1, 2 ve smyslu stanovených zón dle ČSN EN 60079-10).

Měřená kapalina zkapalněný propan-butan (LPG)
Maximální průtok kapaliny QLmax 750 kg/min
Minimální průtok kapaliny QLmin 33 kg/min
Maximální průtok plynu QGmax 300 kg/min
Minimální průtok plynu QGmin 15 kg/min
Přesnost měření 0,2 % at 100 kg/min
Maximální provozní tlak pmax 1,8 MPa
Minimální provozní tlak pmin 0,7 MPa
Provozní teplota -40ºC / +50ºC
Filtrační schopnost 0,01 mm
Maximální hladina hluku < 60 dB
Požadovaná světlost potrubí pro kapalinu DN50, krkové příruby dle EN 1092-1
Požadovaná světlost potrubí pro plyn DN25, krkové příruby dle EN 1092-1
Napájecí napětí měřicí jednotky ~ 200V 240V, 50/60Hz
Maximální příkon celku s vytápěním 250 W
Rozměry D x S x V 895/1115 x 616 x 1205 mm

Měřící blok LPG
Měřící blok LPG
Měřící blok LPG

Návod na obsluhu, údržbu a instalaci (pdf ~ 4MB)