LPG/vzduch

Směs LPG a vzduchu je syntetický zemní plyn zformovaný mícháním par LPG se vzduchem. Vytváří se homogenní nevýbušná směs, která může přímo nahradit zemní plyn ve všech aplikacích.