Více o příčinách koroze a způsobech protikorozní ochrany

Koroze je rozrušení materiálu, zvláště kovů, vzájemným chemickým nebo elektrochemickým působením materiálu a prostředí. Povaha koroze je určována korozními činiteli. Korozní účinek se na materiálu projevuje různým způsobem: materiál na povrchu ubývá, vznikají důlky, skvrny, materiál křehne, praská ap.

Koroze

Koroze je způsobena elektrochemickými procesy. Hlavním činitelem koroze je kyslík, resp. hydroxydová skupina (OH), dále anionty vzniklé z kyselin (CO32-, Cl-, NO2-, SO42-, apod.) Vodíkové ionty kyselin se nahrazují ionty kovu, čímž vznikají soli.

Korozi se zabraňuje pasivní a aktivní ochranou.

Pasivní ochrana

Aktivní ochrana

Nejefektivnější postup v boje proti korozi je kombinace pasivní a aktivní ochrany. V praxi se používají správná volba oceli, izolační povrchová úprava a aktivní ochrana.